Kontakti

Tālrunis:  +371 22007153

E-pasts: [email protected]

SIA Ķemeru dūņas 

Adrese: Garkalnes iela 1, Jūrmala, LV-2011

Reģ. Nr. 42103099071
Bankas konts: LV30PARX0023007360001


Kur var iegādāties Kemmern kosmētiku?

Sākot ar 2022. gada 5. martu nāc ciemos uz Kemmern veikalu t/c Lielupes Rimi Viestura ielā 22, Jūrmalā.

Kemmern veikals strādās katru dienu plkst. 10:00-21:00


Meklējiet mūs arī pie sadarbības partneriem:

Pirkumu grozs

v=DKIM1; k=rsa; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDQmj+yYl0MtUmKV/wh7W3hBOa7eaNVuhU/sqRgcLo9eCwsfjOgqbHfwKE3C5JXcRouGZyqLUcwn/BM3PInr1liWWmuHuxF4L2qYyZ4Yf5eQyCAXTVzQH0xeI29nk62nx4uclJYFq8XzVBKCSl1A/AZP6BbZXqaKTU/NVpSOx+eDQIDAQAB "v=spf1 a mx include:sendigo.info ~all"